Wydawnictwo Recto verso ~ Victor Papanek „Dizajn dla realnego świata”

Victor Papanek
Dizajn dla realnego świata.
Środowisko człowieka i zmiana społeczna

Wydawnictwo Recto verso
Łódź 2012

tłumaczenie Joanna Holzman

368 stron, format 142×220 mm
miękka oprawa za skrzydełkami
ISBN 978-83-930270-7-2

Spis treści

Część I: JAK JEST
 1. Czym jest projektowanie?
   Definicja kompleksu aspektów funkcji
 2. Gatunkobójstwo:
   wzornictwo przemysłowe – historia profesji
 3. Mit szlachetnego nieroba:
   projektowanie, „sztuka” i rzemiosło
 4. Morderstwo „zrób to sam”:
   społeczna i moralna odpowiedzialność dizajnu
 5. Nasza kultura chusteczek jednorazowych:
   przestarzałość a wartość
 6. Maść na szczury i talidomid:
   masowy wypoczynek i szarlatańskie nowinki

Część II: JAK MOGŁOBY BYĆ
 7. Buntownik nie bez powodu:
   inwencja i innowacja
 8. Drzewo poznania:
   biologiczne prototypy w projektowaniu
 9. Odpowiedzialność dizajnu:
   pięć mitów, sześć kierunków
10. Projektowanie środowiskowe:
   zanieczyszczenia, przeludnienie, ekologia
11. Neonowa tablica:
   nauczanie dizajnu i zespoły projektowe
12. Dizajn dla przetrwania i przetrwanie poprzez dizajn:
   podsumowanie

Powrót