Wydawnictwo Recto verso ~ Victor Papanek „Dizajn dla realnego świata”

Victor Papanek
Dizajn dla realnego świata.
Środowisko człowieka i zmiana społeczna

Wydawnictwo Recto verso
Łódź 2012

tłumaczenie Joanna Holzman

368 stron, format 142×220 mm
miękka oprawa za skrzydełkami
ISBN 978-83-930270-7-2

Pierwsze polskie tłumaczenie jednej z najsłynniejszych na świecie książek o projektowaniu.
 „Dizajn dla realnego świata”, napisany w latach 70. XX w. jako manifest świadomego projektowania przedmiotów użytkowych, był jednym z pierw­szych głosów wzywających projektantów do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za wizualny, ale również ekologiczny i społeczny aspekt tworzonych przez siebie produktów.
 Victor Papanek, wybitny projektant i nauczyciel, prezentuje w książce klarowną wizję dizajnu, jako dziedziny nastawionej na rozwiązywanie prob­lemów – dziedziny, która odpowiada na realne zapotrzebowanie różnych grup społecznych i w sposób kompleksowy wpływa na jakość ich życia.
 Papanek uwrażliwia projektantów na najważniejsze problemy społeczne, a także inspiruje ich do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, używając przy tym prowokacyjnego i pełnego anegdot stylu. Jego książka nie jest jednak pozycją, która zainteresuje wyłącznie profesjonalnych dizajnerów. Ostra krytyka nieprzemyślanych czy wręcz szkodliwych produktów i ich twórców, a także ogólna ocena współczesnej kultury materialnej, uświada­miają nam nie tylko fakt, że wszyscy jesteśmy otoczeni przez efekty pracy projektantów i ponosimy konsekwencje ich działalności, ale też, że na nas, jako konsumentach, spoczywa również część winy za degradację środo­wiska i powinniśmy nauczyć się dokonywać świadomych wyborów dotyczących naszego otoczenia.

Spis treści


Jan Tschichold „Nowa typografia”
kontakt