Wydawnictwo Recto verso ~ Iwan Tschichold „Typografia elementarna” ~ zapowiedź

Iwan Tschichold [red.]
„Typografia elementarna”
numer specjalny miesięcznika "Typographische Mitteilungen"
październik 1925

Wydawnictwo Recto verso
w przygotowaniu

przekład Paweł Spodenkiewicz


Nowa Typografia, która zrodziła się z poszukiwań i eksperymentów twórców awangardy europejskiej początku XX w., była zjawiskiem wyjątkowym, ale jej oddziaływanie pozos­tałoby z pewnością ograniczone, gdyby nie fakt zainteresowania się nią młodego niemieckiego adepta liternictwa i typografii, Johannesa Tzschichholda. Jego popularyzatorski zapał, którego jednym z pierwszych przejawów było opracowanie właśnie tego specjalnego numeru czasopisma fachowego, przyczynił się w znacz­nym stopniu do wielkiej ekspansji tego kierunku w Europie w okresie międzywojennym.
 Zeszyt zawiera teksty i prace typograficzne takich twórców jak László Moholy-Nagy, Eł Lisicki, Kurt Schwitters, Herbert Bayer oraz sam Tschichold.


Victor Papanek „Dizajn dla realnego świata”
Jan Tschichold „Nowa typografia”
informacje
kontakt